Volg ons op: Facebook

erkenning

Wat is erkenning van een kind?

Een man is automatisch wettelijk vader als hij is getrouwd met de moeder van zijn kind. Ben je vader van een kind, maar niet getrouwd met de moeder? Dan wordt je wettelijk vader door het kind te erkennen.

Gevolgen erkenning

Als je een kind erkent, heeft dit deze gevolgen:

  • je bent wettelijk gezien de vader van het kind;
  • Er ontstaat tussen jou en je kind een juridische band (familierechtelijke betrekking);
  • je  hebt na een scheiding recht op omgang, informatie en consultatie. De verzorgende ouder heeft dan de wettelijke plicht om je te informeren over belangrijke ontwikkelingen rondom het kind;
  • je bent onderhoudsplichtig totdat het kind 21 jaar wordt;
  • je kunt het gezag over het kind krijgen (dit gebeurt niet automatisch, je moet dit samen met de moeder aanvragen of de rechter benaderen);
  • jij en het kind worden elkaars wettelijke erfgenamen.
  • je kiest (met je partner) op het moment van erkenning voor de achternaam van de vader of moeder. Als je later gaat trouwen, kunt je op dat moment de achternaam wijzigen.
  • je kind krijgt mogelijk jouw nationaliteit. Dit is afhankelijk van het recht van het land waarvan jij de nationaliteit hebt.

Verschil erkenning en ouderlijk gezag

Bij erkenning ontstaat er een juridische band tussen de vader en het kind: de familierechtelijke betrekking. Je bent dan als vader verplicht om je kind te onderhouden. Je kind heeft ook recht op een wettelijk erfdeel. Maar met erkenning bent je nog geen wettelijke vertegenwoordiger van jouw kind. Daarvoor moet je eerst het ouderlijk gezag aanvragen.

Pas als je het ouderlijk gezag hebt, mag je beslissingen nemen over de opvoeding en de verzorging van je kind. Ook mag je het vermogen van je kind beheren. En je kunt dan rechtshandelingen verrichten in naam van jouw zoon of dochter. Bijvoorbeeld een handtekening zetten.

Wanneer erkenning niet nodig

Als een vrouw en een man getrouwd zijn en samen een kind krijgen, is erkenning niet nodig. De echtgenoot van de moeder wordt door de wet automatisch beschouwd als de vader. Ook als hij niet de biologische vader van het kind is.

Bij een geregistreerd partnerschap is erkenning van een kind niet automatisch geregeld. De vader moet het kind dan erkennen.

Hoe u een kind kunt erkennen

Je kunt een kind erkennen bij de gemeente. Dit kan voor de geboorte, tijdens de aangifte van geboorte of op een later moment.

Wanneer en waar kind erkennen

Erkenning kan op verschillende momenten:

·Erkenning tijdens de zwangerschap

Dit heet erkenning van de ongeboren vrucht. Je kunt de erkenning doen in elke gemeente in Nederland. Dit hoeft dus niet per se in de gemeente waar je woont. Als de moeder niet in persoon verschijnt, moet zij schriftelijke toestemming voor erkenning geven. Is je partner zwanger van een meerling? Dan geldt de erkenning voor alle kinderen waarvan je partner op dat moment zwanger is.

·Erkenning tijdens de aangifte van de geboorte

Je kunt je kind erkennen tijdens de aangifte van de geboorte. Je doet aangifte in de gemeente waar het kind is geboren. Als de moeder niet in persoon verschijnt, moet zij voor de erkenning schriftelijke toestemming geven.

·Erkenning op een later moment

Erkenning kan plaatsvinden tijdens het hele leven van het kind, ook als het meerderjarig is. Dit kan in elke gemeente in Nederland. Is het kind 12 jaar of ouder, dan moet het schriftelijke toestemming geven. Is het kind tussen de 12 en 16 jaar? Dan moet zowel het kind als de moeder schriftelijke toestemming geven.

U moet 16 jaar of ouder zijn om een kind te mogen erkennen.

Kosten erkenning

De ambtenaar van de burgerlijke stand maakt een akte van erkenning op. Dit is gratis. Aan een afschrift van de akte van erkenning zijn wel kosten verbonden. Informeer naar de kosten bij de gemeente.

Naamskeuze

Bij de geboorte ontstaat een officiële familieband. Het kind krijgt de achternaam van een van de ouders. Wanneer de ouders getrouwd zijn, krijgt het kind automatisch de achternaam van de vader. Je kunt er ook voor kiezen om het kind de achternaam van de moeder te geven. Dan moet je dat voor of tijdens de aangifte van de geboorte verklaren bij de burgerlijke stand. Ouders die niet getrouwd zijn, kunnen vrij kiezen welke achternaam zij aan hun kind willen geven. Samenvoeging van beide achternamen tot 1 naam is niet mogelijk.

De naamskeuze wordt vastgelegd in de geboorteakte. Wanneer de ouders eenmaal voor een achternaam hebben gekozen, dan geldt die naamskeuze ook voor alle volgende kinderen in het gezin. Deze regel is ingesteld om de eenheid van een naam binnen het gezin te bewaren. De naam kan later niet meer worden veranderd. Welke regels er precies gelden bij de keuze van een voornaam en achternaam, staat vastgelegd in het naamrecht.