Volg ons op: Facebook

aangifte

Aangifte geboorte

Ieder kind dat in Nederland wordt geboren, moet binnen 3 werkdagen na de geboorte worden aangegeven bij de ambtenaar van de burgerlijke stand van de gemeente waar het kind geboren is. Deze maakt een geboorteakte op, die wordt opgenomen in de registers van de burgerlijke stand. Dit is het juridische bewijs van de geboorte van het kind.

Aangifte doen van de geboorte van een kind is verplicht.

In principe doet de vader aangifte. Als de vader geen aangifte kan doen, moet iemand aangifte doen die aanwezig was bij de geboorte.

Aangifte van geboorte van het kind gaat op afspraak; deze afspraak kan telefonisch of online worden gemaakt met de gemeente.

Bij de aangifte worden onder andere de volgende gegevens opgenomen:

• de voornaam of voornamen;
• de achternaam;
• het geslacht;
• de geboorteplaats;
• de dag en het tijdstip van de geboorte;
• de voornamen en achternaam van de ouders;
• de plaats en dag van de geboorte van de ouders (voor zover deze bekend zijn)

Aan de aangifte van een geboorte zijn geen kosten verbonden. Na de aangifte krijgt het kind direct een Burgerservicenummer (BSN). Ook wordt het kind ingeschreven in de Gemeente Basisadministratie persoonsgegevens (GBA).

Je kunt alleen aangifte doen bij de burgerlijke stand van de gemeente waarin je kind geboren is. Wanneer de moeder in het ziekenhuis in een andere gemeente bevalt, zijn de ouders dus verplicht om hun kind ook bij de Burgerlijke Stand van die gemeente aan te geven. De gemeente waarin je woont wordt in dat geval automatisch op de hoogte gesteld van de geboorte.

Overlijden kort na de geboorte

Als het kind levend wordt geboren maar overlijdt binnen de termijn van 3 dagen die geldt voor de geboorteaangifte, moeten de ouders toch aangifte doen. Er wordt dan zowel een akte van geboorte als een akte van overlijden opgemaakt.

Aangifte doodgeboren kind

Ook wanneer het kind dood wordt geboren na een zwangerschap van 24 weken of meer, moeten de ouders aangifte doen. Er wordt dan een akte opgemaakt die in het overlijdensregister wordt opgenomen.